Luottamusmiesvaalin ja varaluottamusmiesvaalin ehdokasasettelu

4.5.2020

Ilmoitus Kotkan, Haminan, Virolahden, Kouvolan, Kausalan ja Anjalankosken luottamusmiesvaalin ja varaluottamusmiesvaalin ehdokasasettelusta.


Kotkan, Haminan, Virolahden, Kouvolan, Kausalan ja Anjalankosken työntekijäasemassa olevien postityöntekijöiden luottamusmiesvaalin sekä varaluottamusmiesvaalin ehdokasasettelu aika on 30.4.(klo 00.00) – 11.05.2020 (klo 16.00).

 

Ehdokasasettelu

Luottamusmiesehdokkaaksi voi asettautua henkilö, jota on ehdottanut joku toinen/jotkut toiset työpaikalla tai alueella työskentelevät jäsenet. Ehdotus on tehtävä kirjallisesti tai sähköpostitse vaalitoimikunnalle ja samalla mukaan on liitettävä ehdokkaan kirjallinen suostumus tai ehdokas voi antaa suostumuksensa sähköpostitse. Suostumus on annettava kaikkiin niihin tehtäviin erikseen, joihin henkilö asettuu ehdokkaaksi.

Luottamusmiesehdokkaaksi voi asettautua henkilö, joka on ollut PAU:n jäsenenä vähintään puoli vuotta ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin. Luottamusmiehen toimikausi alkaa kun vaali on toimitettu.

Äänioikeutettuja ovat ne ammattiosastojen jäsenet, jotka on merkitty liiton jäsenrekisteriin, joiden työsuhde on voimassa ja jotka työskentelevät kyseisillä työpaikoilla

 

Vaalitoimikunnan osoite:

Luottamusmiesvaalitoimikunta/ Teemu Markkula

Takojantie 32 48350 Kotka

Lisätietoja: Teemu Markkula, vaalitoimikunnan pj. 050-3269286, teemu.markkula@posti.com