Luottamusmies valinta

25.5.2020

Kotkan, Haminan, Virolahden, Kouvolan, Kausalan ja Anjalankosken postityöntekijöiden luottamusmieheksi valittiin Tero Kelkkka. Varaluottamusmieheksi valittiin Tero Kosonen. Luottamusmiesvaaleja ei järjestety kun ehdokkaita ei ollut kuin yksi molempiin toimiin.